23 de juliol del 2010

FESTIBALÇ 2010. Llibert Fortuny & Apolo 13 (1)